februari 15, 2016

Gevonden voorwerpen

Iets verloren of vergeten kan altijd gebeuren. Wij willen deze voorwerpen graag bij de eigenaar terugbezorgen. Wat u kunt doen als u iets bent verloren en hoe Dinoland met gevonden voorwerpen omgaat, leest u hier.

Bent u tijdens uw verblijf een voorwerp verloren? Vul het onderstaande formulier dan zo gedetailleerd mogelijk in. Zodra er bekend is of uw voorwerp gevonden is, wordt er contact met u opgenomen.

In principe worden alle gevonden voorwerpen geregistreerd op datum van vinden en de locatie waar het gevonden is. Na registratie proberen wij in eerste instantie de rechtmatige eigenaar te achterhalen.

Waardedocumenten als paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen worden (wanneer wij de klant niet op korte termijn rechtstreeks kunnen bereiken) naar de afdeling gevonden voorwerpen van de gemeente Zwolle gebracht (tel. nr.14 038). De gemeente Zwolle stuurt het document vervolgens terug naar de gemeente van uitgifte.

Gevonden college- of bankpasjes worden, indien er een retour adres te achterhalen is, in principe teruggestuurd naar de desbetreffende instelling

Gevonden voorwerpen met een waarde van minder dan € 450,= bewaart Dinoland drie maanden kosteloos. Na deze bewaarperiode worden de goederen vernietigt of aan een goed doel geschonken. Gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan € 450,= worden na drie maanden door ons naar de afdeling gevonden voorwerpen van de gemeente Zwolle gebracht. De gemeente Zwolle is wettelijk verplicht de voorwerpen dan nog 9 maanden te bewaren.

Gevonden voorwerpen kunnen kosteloos opgehaald worden op het park te Zwolle. Het eigendom kan ook toegestuurd worden, maar hier zijn wel kosten aan verbonden.


Gevonden voorwerpen Dinoland


  • Beschrijf het verloren voorwerp zo uitvoerig mogelijk.